สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน

คอนโดแมเนอร์ สนามบินน้ำ บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

086 353 8976

064 365 6356

คอร์สสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

ChineseBrush

ในยุคนี้หากท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสขยายช่องทางธุรกิจ ช่องทางการค้าใหม่ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่น่าสนใจในระดับต้นของเอเซีย แต่ช้าก่อน!! หากท่านยังพูดภาษาจีนไม่เป็น ไม่รู้เรื่องการเจรจาธุรกิจกับชาวจีนอย่างไร จึงทำให้ทางสถาบันจัดคอร์สภาษาจีนสนทนาเพื่อธุรกิจ  คอร์สนี้เหมาะสำหรับ นักธุรกิจที่ติดต่อกับชาวจีน ผู้ประกอบกิจการ บุคคลทั่วไป บุคคลทำงาน และนักธุรกิจที่กำลังหาโอกาสช่องทางธุรกิจ ขยายตลาดไปยังประเทศจีน 

วัถุตประสงค์

 ทบทวนระบบพินอินเล็กน้อยแต่เน้นการอ่านตรงจากตัวอักษรจีนเป็นหลัก

• พัฒนาทักษะการสนทนาฟัง พูด อ่าน เขียน ในบริบทการนำไปใช้งานทางธุรกิจ

• เน้นคำศัพท์และรูปแบบประโยคเพื่อธุรกิจเป็นหลัก เช่น离岸价格 คือ ราคา F.O.B เป็นต้น

• เน้นบทสนทนา และสถานการณ์ทางธุรกิจเป็นหลัก เช่น การแนะนำสินค้า การเสนอราคาสินค้า/ต่อรองสินค้า/สั่งซื้อสินค้าและเงื่อนไขต่างๆ การประกันสินค้า การประชุม การสมัครงานและการรับเข้าทำงาน เป็นต้น

• สามารถทำและเข้าใจแบบฟอร์มที่สำคัญเกี่ยวกับงานทางธุรกิจได้ เช่น การทำใบประวัติเพื่อยื่นสมัครงาน หรือ Resume การประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายหรืออีเมลล์ติดต่อทางธุรกิจเป็นภาษาจีน การประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า การเขียนสรุปรายงานผลประกอบการของธุรกิจ เป็นต้น

• ผู้ที่เหมาะสำหรับเรียนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจสำหรับผู้ใหญ่

• ผู้ที่ทำงานหรือต้องการสมัครงานในองค์กร/บริษัท ที่ต้องติดต่อกับคนจีนหรือต้องใช้ภาษาจีนบ้างในการทำงาน

• ผู้ที่ต้องการทำการค้าขาย/ธุรกิจติดต่อกับเมืองจีนหรือประเทศที่ต้องใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร

• ผู้ที่ต้องการเข้าใจเงื่อนไขหรือข้อความเอกสาร/สัญญาทางธุรกิจเป็นภาษาจีนกลาง และสามารถตอบโต้โดยใช้ระดับภาษาจีนธุรกิจที่ถูกต้องและเหมาะสม

  • Workshop เน้นภาคปฏิบัติจริง โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ในการสื่อสาร ที่เน้นการออกเสียงคำได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง

ผลของเรียนรู้เมื่อเรียนจบคอร์สนี้

  • บทเรียนภาษาจีนเบื้องต้นคลังคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ต้องรู้
  • ผู้เรียนสามารถในการติดต่อเจรจาเชิงธุรกิจค้าขายกับชาวจีนได้
  • เข้าใจเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆในแวดวงทั่วไปและแวดวงธุรกิจของประเทศจีน
  • กลยุทธ์การเจรจาเชิงทางธุรกิจ การเสนอสิ้นค้า การต่อรองสิ้นค้า สั่งซื้อสิ้นค้าให้โดนใจลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจ
  • เรียนรู้ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมจีนอันเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องมารยาทต่างๆ ทางธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องรูว่า ทำอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งความประทับใจแรก เมื่อนัดพบปะทางธุรกิจกับชาวจีน

ติดต่อ:

หลักสูตร อื่น ๆ

สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน
Chinese Breakfast

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ HSK Level 1-6

HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินของคำว่า 汉语水平考试 “Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì” แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More »
ChineseBrush

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ YCT( Youth Chinese Test)

คอร์สเรียนติวเตรียมตัวสอบ YCT ย่อมาจากYCT (Youth Chinese Test) คือ การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดรับดับภาษาจีนกลางของนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน

Read More »
Chinese_3-6year_Classrom2

คอร์สพิเศษภาษาจีนสำหรับน้องมัธยมต้น-น้องมัธยมปลาย (เพิ่มเกรดและติวสอบ)

กดเลื่อนไปดูวีดีโอ เนื่องจากในหลายๆโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลาย จัดให้ภาษาจีนเป็นวิชาบังคับ ซึ่งน้องหลายคนเรียนเพียงในห้องเรียนและด้วยเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากและเวลาที่จำกัด ผู้ปกครองไม่สามารถช่วงติวเสริมให้ที่บ้านได้

Read More »

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 10 – 12 ปี

ผู้ปกครองบ้างท่านมักมีคำถามว่าเด็กวันโตแล้วยังสามารถเรียนภาษาจีนได้ดีได้ไหม ทางสถาบันได้จัดเตรียมหลักตำราเรียนหลักสูตรสำหรับเด็กวัยโตไว้โดยและกิจกรรมไว้โดยเฉพาะ โดยทางสถาบันแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ให้เหมาะสมกับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีน เด็กมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง และมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วพร้อมและต้องการที่จะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเอง

Read More »