สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน

คอนโดแมเนอร์ สนามบินน้ำ บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

086 353 8976

064 365 6356

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ YCT( Youth Chinese Test)

ChineseBrush

คอร์สเรียนติวเตรียมตัวสอบ YCT ย่อมาจากYCT (Youth Chinese Test) คือ การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดรับดับภาษาจีนกลางของนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนของนักเรียนชาวต่างชาติในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำนักงานฮั่นปั้น (汉办) แห่งประเทศจีนได้มีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกประเทศจีน จากทางด้านวงการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยาศึกษา การวัดผลการศึกษาดูเชิงสถิติ ฯลฯ มาร่วมดำเนินการสำรวจและออกแบบข้อสอบ New YCT ขึ้นมา รวมทั้งจัดทำการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วโลกที่มิได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่

ระดับYCT

YCT 1 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 80 คำ ผู้ที่สอบผ่าน สามารถเข้าใจและใช้คำศัพท์ ประโยคที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อยอดเพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนได้อีกในระดับหนึ่ง

YCT 2 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 150 คำ ผู้ที่สอบผ่าน สามารถเข้าใจและใช้คำศัพท์ และประโยคง่ายๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารได้

YCT 3 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 300 คำ ผู้ที่สอบผ่าน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในรูปแบบตรงไปตรงมาตามชีวิตประจำวันที่ตนคุ้นเคยได้โดยพื้นฐาน และระดับการใช้ภาษาจะอยู่ชั้นดีของภาษาจีนระดับต้น

YCT 4 – จำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 600 คำ ผู้ที่สอบผ่าน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับผู้อื่น และประกอบการศึกษาของตนได้โดยทั่วไป และยังสามารถรับภารกิจทางด้านการสื่อสารกับชาวจีนได้ ในยามไปท่องเที่ยว ที่ประเทศจีนโดยส่วนใหญ่

ระดับ YCT

การสอบข้อเขียน รายละเอียดคลังคำศัพท์ (คำ)ทักษะ (ข้อ)ระยะเวลา (นาที)คะแนนเต็ม (คะแนน)เกณฑ์การผ่าน (คะแนน)
YCT 1สามารถเข้าใจและใช้คำศัพท์และประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันได้ และมีทักษะพร้อมที่จะเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป80การฟัง 20การอ่าน 1530200120
YCT 2สามารถเข้าใจคำศัพท์หรือประโยคง่ายๆมีทักษะในการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น150การฟัง 20การอ่าน 2045200120
YCT 3สามารถใช้ประโยคต่างๆที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว300การฟัง 35การอ่าน 2555200120
YCT 4สามารถใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้600การฟัง 40การอ่าน 30การเขียน 1080300180

การเทียบวัดระดับการสอบ HSK กับ การสอบวัดระดับYCT

HKSYCT
HSK ระดับ 6
HSK ระดับ 5
HSK ระดับ 4
HSK ระดับ 3
HSK ระดับ 2YCT ระดับ 4
HSK ระดับ 1YCT ระดับ 3
YCT ระดับ 2
YCT ระดับ 1

ประโยชน์ในการสอบYCT

1.เพื่อให้ผู้สอบได้ประเมินความสามารถในการเรียนภาษาจีนของตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาจีนในระดับต่อไป

2.เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน

3.เพื่อให้สถาบันฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีนใช้ในการอ้างอิงประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

4.เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สอบในการสมัครสอบ HSK ต่อไป

ตัวอย่างเทคนิคการทำข้อสอบ YCT ระดับ3

สำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าจะสอบ YCT หรือ HSK ก่อนดี ดูอันนี้ก่อนจ๊ะ

ติดต่อ:

หลักสูตร อื่น ๆ

สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน
ChineseBrush

คอร์สสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

ในยุคนี้หากท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสขยายช่องทางธุรกิจ ช่องทางการค้าใหม่ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่น่าสนใจในระดับต้นของเอเซีย แต่ช้าก่อน!! หากท่านยังพูดภาษาจีนไม่เป็น ไม่รู้เรื่องการเจรจาธุรกิจกับชาวจีนอย่างไร จึงทำให้ทางสถาบันจัดคอร์สภาษาจีนสนทนาเพื่อธุรกิจ คอร์สนี้เหมาะสำหรับ นักธุรกิจที่ติดต่อกับชาวจีน ผู้ประกอบกิจการ บุคคลทั่วไป บุคคลทำงาน และนักธุรกิจที่กำลังหาโอกาสช่องทางธุรกิจ ขยายตลาดไปยังประเทศจีน

Read More »
Chinese Breakfast

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ HSK Level 1-6

HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินของคำว่า 汉语水平考试 “Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì” แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More »
Chinese_3-6year_Classrom2

คอร์สพิเศษภาษาจีนสำหรับน้องมัธยมต้น-น้องมัธยมปลาย (เพิ่มเกรดและติวสอบ)

กดเลื่อนไปดูวีดีโอ เนื่องจากในหลายๆโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลาย จัดให้ภาษาจีนเป็นวิชาบังคับ ซึ่งน้องหลายคนเรียนเพียงในห้องเรียนและด้วยเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากและเวลาที่จำกัด ผู้ปกครองไม่สามารถช่วงติวเสริมให้ที่บ้านได้

Read More »

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 10 – 12 ปี

ผู้ปกครองบ้างท่านมักมีคำถามว่าเด็กวันโตแล้วยังสามารถเรียนภาษาจีนได้ดีได้ไหม ทางสถาบันได้จัดเตรียมหลักตำราเรียนหลักสูตรสำหรับเด็กวัยโตไว้โดยและกิจกรรมไว้โดยเฉพาะ โดยทางสถาบันแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ให้เหมาะสมกับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีน เด็กมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง และมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วพร้อมและต้องการที่จะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเอง

Read More »