สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน

คอนโดแมเนอร์ สนามบินน้ำ บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

086 353 8976

064 365 6356

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ HSK Level 1-6

Chinese Breakfast

HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินของคำว่า 汉语水平考试 “Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì” แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน  เป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใครต้องสอบ HSK จัดสอบให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ( รวมถึงชาวต่างชาติ  ชาวจีนโพ้นทะเล และชนชาติส่วนน้อยภายในประเทศจีนเองด้วย)  ผลสอบ HSK จึงเป็นมาตรฐานที่รัฐบาลจีนรับรอง และเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษาทั่วโลก  สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นสมัครเรียน  สมัครขอทุน  สมัครงาน  หรือใช้วัดระดับความรู้สำหรับตนเองได้ สนามสอบ HSK ปัจจุบันมีมากมาย ทั่วประเทศ เกือบทุกมหาวิทยาลัย และโรงเรียน ที่มีสถาบันขงจื้อ…

การแบ่งระดับในการสอบHSK 

HSK แบ่งออกเป็น HSKระดับ1, HSK ระดับ2, HSK ระดับ3, HSK ระดับ4, HSK ระดับ5 และHSK ระดับ6

HKSจำนวนคำศัพท์
HSK ระดับ 65000 +
HSK ระดับ 52,500
HSK ระดับ 41,200
HSK ระดับ 3600
HSK ระดับ 2300
HSK ระดับ 1150
  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 1 มีความเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆได้ในเบื้องต้น มีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป
  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 2 มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีความรู้ภาษาจีนระดับต้นดีเยี่ยม
  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 3 มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้
  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 4 มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 5 มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้
  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 6 มีความสามารถในการฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างคล่องแคล่ว

ประโยชน์การสอบ HSK

  1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ และยกเว้นการเรียน
  2. เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
  3. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
  4. เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตัวเอง

สำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าจะสอบ YCT หรือ HSK ก่อนดี ดูวีดีโอลิงค์นี้จ๊ะ

ติดต่อ:

หลักสูตร อื่น ๆ

สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน
ChineseBrush

คอร์สสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

ในยุคนี้หากท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสขยายช่องทางธุรกิจ ช่องทางการค้าใหม่ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่น่าสนใจในระดับต้นของเอเซีย แต่ช้าก่อน!! หากท่านยังพูดภาษาจีนไม่เป็น ไม่รู้เรื่องการเจรจาธุรกิจกับชาวจีนอย่างไร จึงทำให้ทางสถาบันจัดคอร์สภาษาจีนสนทนาเพื่อธุรกิจ คอร์สนี้เหมาะสำหรับ นักธุรกิจที่ติดต่อกับชาวจีน ผู้ประกอบกิจการ บุคคลทั่วไป บุคคลทำงาน และนักธุรกิจที่กำลังหาโอกาสช่องทางธุรกิจ ขยายตลาดไปยังประเทศจีน

Read More »
ChineseBrush

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ YCT( Youth Chinese Test)

คอร์สเรียนติวเตรียมตัวสอบ YCT ย่อมาจากYCT (Youth Chinese Test) คือ การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดรับดับภาษาจีนกลางของนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน

Read More »
Chinese_3-6year_Classrom2

คอร์สพิเศษภาษาจีนสำหรับน้องมัธยมต้น-น้องมัธยมปลาย (เพิ่มเกรดและติวสอบ)

กดเลื่อนไปดูวีดีโอ เนื่องจากในหลายๆโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลาย จัดให้ภาษาจีนเป็นวิชาบังคับ ซึ่งน้องหลายคนเรียนเพียงในห้องเรียนและด้วยเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากและเวลาที่จำกัด ผู้ปกครองไม่สามารถช่วงติวเสริมให้ที่บ้านได้

Read More »

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 10 – 12 ปี

ผู้ปกครองบ้างท่านมักมีคำถามว่าเด็กวันโตแล้วยังสามารถเรียนภาษาจีนได้ดีได้ไหม ทางสถาบันได้จัดเตรียมหลักตำราเรียนหลักสูตรสำหรับเด็กวัยโตไว้โดยและกิจกรรมไว้โดยเฉพาะ โดยทางสถาบันแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ให้เหมาะสมกับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีน เด็กมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง และมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วพร้อมและต้องการที่จะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเอง

Read More »