สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน

คอนโดแมเนอร์ สนามบินน้ำ บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

086 353 8976

064 365 6356

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 10 – 12 ปี

ผู้ปกครองบ้างท่านมักมีคำถามว่าเด็กวันโตแล้วยังสามารถเรียนภาษาจีนได้ดีได้ไหม ทางสถาบันได้จัดเตรียมหลักตำราเรียนหลักสูตรสำหรับเด็กวัยโตไว้โดยและกิจกรรมไว้โดยเฉพาะ โดยทางสถาบันแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ให้เหมาะสมกับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีน  เด็กมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง และมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วพร้อมและต้องการที่จะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเอง

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ร้องเพลง, roll play
 • สถาบันส่งเสริมให้นักเรียนกล้าขึ้นเวทีพูดภาษาจีน กล้าแสดงออก สร้างความมั่นใจให้เด็ก
 • เรียนรู้ระบบออกเสียงระบบพินอิน อ่านและเข้าใจคำศัพท์ใหม่ 500 – 1,500 คำ พร้อมทั้งรูปแบบประโยคภาษาจีนง่ายๆและซับซ้อนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีน เช่น คำเชื่อม ประโยคการใช้ 把 การใช้ประโยคเปรียบเทียบ 比较句 เป็นต้น
 • ฝึกการหัดเขียนตัวอักษรจีนแบบพื้นฐานให้ถูกต้องตามหลักการเขียนเพื่อปูพื้นฐานที่ถูกต้อง
 • เน้นการสนทนาพื้นฐาน หรือมากกว่าพื้นฐาน ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ได้จริงทันทีหลังเลิกเรียนแต่ละครั้งกับเจ้าของภาษาได้
 • มีการเสริมคำศัพท์ กิจกรรมและแบบฝึกหัดที่น่าสนใจเพื่อให้น้องๆเข้าใจในเนื้อหานั้นๆมากยิ่งขึ้น

ผลของการเรียนรู้เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ 

 • เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 500 – 1,500 คำ
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ระบบ pinyin ได้ถูกต้องและมาตราฐานและแม่นยำ
 • รู้คำศัพท์มากและโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่มากขึ้นเพื่อนำไปต่อยอดที่สามารถเรียนขั้นสูงต่อไปได้อีก
 • สามารถเริ่มสื่อสารโต้ตอบกับคนจีนโดยใช้บทสนทนาง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ ได้แม่นจำมากขึ้น
 • เริ่มสามารถอ่านตัวจีนล้วนโดยที่ไม่มี pinyin กำกับได้

     ระยะเวลาในการเรียน

 • ภาษาจีนสำหรับเด็กโต โดยแบ่งเด็กออกเป็น 3 Levels ครั้งละ 2 ชั้่วโมง

Level 1 (เฉพาะสำหรับเด็กที่ยังไม่มีพื้นฐาน)

LevelUnitChapterCoursePrice/Bath
11 – 61 – 181 course / 20 hours10,000

ผลของเรียนรู้เมื่อเรียนจบคอร์สนี้

 • เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 500 คำ
 • สามารถสนทนาภาษาจีนพื้นฐานระดับต้นได้
 • สามารถอ่านออกเสียงระบบ Pinyin ได้อย่างชัดเจดถูกต้องและแม่นยำ
 • ได้ทั้ง 4 ทักษะครบ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถจำลำดับเขียนตัวจีนตัวไม่ซับซ้อนมากได้
 • สามารถเรียนรู้ไวยากรณ์ง่ายๆได้อย่างธรรมชาติ
 • สามารถเลือกเรียนได้ทั้งส่วนตัวเดี่ยว/กลุ่มย่อย ทั้งใน/นอก สถานที่ (ในสถาบันฯ จำกัดเด็กไม่เกิน 4 คน/ห้องเรียน)

Level 2 (เหมาะสำหรับเด็กที่พอมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว)

LevelUnitChapterCoursePrice/Bath
21 – 81- 241 course / 20 hours10,000

ผลของเรียนรู้เมื่อเรียนจบคอร์สนี้

 • เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,000 คำ
 • สามารถสนทนาภาษาจีนพื้นฐานระดับต้น-กลางได้
 • สามารถอ่านออกเสียงระบบ Pinyin ได้อย่างชัดเจดถูกต้องและแม่นยำ
 • ได้ทั้ง 4 ทักษะครบ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถจำลำดับเขียนตัวจีนได้และเขียนตัวอักษรจีนที่ซับซ้อนขึ้นได้
 • สามารถเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่ที่ยากขึ้นและสามารถนำไปแต่งประโยคและใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที
 • เริ่มสามารถโต้ตอบและสื่อสารสนทนาง่ายๆกับคนจีนโดยเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประวัน

       Level 3

LevelUnitChapterCoursePrice/Bath
31-81- 241 course / 20 hours10,000

ผลของเรียนรู้เมื่อเรียนจบคอร์สนี้

 • เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,500 คำ
 • สามารถออกเสียงระบบพินอิน อ่านและเข้าใจคำศัพท์ใหม่ 500 – 1,500 คำ พร้อมทั้งรูปแบบประโยคภาษาจีนง่ายๆและซับซ้อนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • สามารถสนทนาพื้นฐาน หรือมากกว่าพื้นฐาน ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ได้จริงทันทีหลังเรียนจบคอร์สนี้ พร้อมกับสามารถโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้
 • สามารถนำไวยากรณ์ภาษาจีนปรับใช้กับการสนทนาในชีวิตกับจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถนำไปปรับจะใช้ในการสอบ HSK 3 ได้
 • เริ่มสามารถอ่านตัวจีนล้วนโดยที่ไม่มีกำกับได้

อัตราค่าเรียน

 • course ละ 20 ชั่วโมง  ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • เรียนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
 • ค่าเรียน 20 ชั่วโมง 10,000 บาท
 • การเรียนต่อ 1 ครั้ง สถาบันจำกัดเด็กไม่เกิน 4 คน/ห้องเรียน

ติดต่อ:

หลักสูตร อื่น ๆ

สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน
ChineseBrush

คอร์สสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

ในยุคนี้หากท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสขยายช่องทางธุรกิจ ช่องทางการค้าใหม่ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่น่าสนใจในระดับต้นของเอเซีย แต่ช้าก่อน!! หากท่านยังพูดภาษาจีนไม่เป็น ไม่รู้เรื่องการเจรจาธุรกิจกับชาวจีนอย่างไร จึงทำให้ทางสถาบันจัดคอร์สภาษาจีนสนทนาเพื่อธุรกิจ คอร์สนี้เหมาะสำหรับ นักธุรกิจที่ติดต่อกับชาวจีน ผู้ประกอบกิจการ บุคคลทั่วไป บุคคลทำงาน และนักธุรกิจที่กำลังหาโอกาสช่องทางธุรกิจ ขยายตลาดไปยังประเทศจีน

Read More »
Chinese Breakfast

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ HSK Level 1-6

HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินของคำว่า 汉语水平考试 “Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì” แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More »
ChineseBrush

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ YCT( Youth Chinese Test)

คอร์สเรียนติวเตรียมตัวสอบ YCT ย่อมาจากYCT (Youth Chinese Test) คือ การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดรับดับภาษาจีนกลางของนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน

Read More »
Chinese_3-6year_Classrom2

คอร์สพิเศษภาษาจีนสำหรับน้องมัธยมต้น-น้องมัธยมปลาย (เพิ่มเกรดและติวสอบ)

กดเลื่อนไปดูวีดีโอ เนื่องจากในหลายๆโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลาย จัดให้ภาษาจีนเป็นวิชาบังคับ ซึ่งน้องหลายคนเรียนเพียงในห้องเรียนและด้วยเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากและเวลาที่จำกัด ผู้ปกครองไม่สามารถช่วงติวเสริมให้ที่บ้านได้

Read More »