สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน

คอนโดแมเนอร์ สนามบินน้ำ บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

086 353 8976

064 365 6356

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 7 – 9 ปี

คอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย7-9ปี

เด็กวัยนี้เป็นวัยระดับประถมศึกษาซึ่งพฤติกรรมและธรรมชาติของเด็กจะต่างกับเด็กเล็ก ด็กในวันนี้พลังของเด็กจะเยอะมาก การเรียนรู้ของภาษาที่ 3 หรือสิ่งต่างๆ เป็นวัยจะเริ่มจดจำในรายละเอียด ล้อเลียนเรียนแบบ ซึ่งทางสถาบันเห็นพฤติกรรมธรรมชาติของเด็กวัยนี้ ซึ่งนำมาปรับมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน โดยผ่านกิจกรรมที่ตื่นเต้น ใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน แต่กิจกรรมเหล่านี้ จะทำให้เด็กวันนี้ซึมซับคำศัพท์ภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีนแบบง่ายๆ กิจกรรมการเขียนปั้นดินน้ำมันเพื่อฝึกการเขียน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เด็กวันนี้เรียนภาษาจีนแบบ เรียนสนุก เรียนง่าย ไม่ต้องท่องจำ

                      วัตถุประสงค์

 • ให้เด็กๆซึมซับภาษาจีนโดยการเรียนแบบธรรมชาติ เกิดความสนุกและสนใจในภาษาจีน
 • ฝึกออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างมีหลักการและได้มาตรฐานตามระบบ pinyin 
 • มีการเสริมคำศัพท์ กิจกรรมและแบบฝึกหัดที่น่าสนใจเพื่อให้เด็หๆเข้าใจในเนื้อหานั้นๆมากยิ่งขึ้น
 •  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสีสันในการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
 • เรียนรู้ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ฝึกสร้างประโยคจากเรียบง่าย ค่อยๆพัฒนาไปสู่ประโยคที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
 • เน้นการสนทนาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ได้จริงทันทีหลังเลิกเรียนแต่ละครั้ง

 • เรียนรู้ขีดต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นอักษรภาษาจีน ฝึกการเขียนอย่างถูกต้องตามหลักการ
 • ค่อยๆเรียนรู้ไวยากรณ์จีนอย่างธรรมชาติ โดยผ่านการใช้ภาษาจีนแบบตอกย้ำ
 • การเรียนการสอนเน้นสาระ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นบวกที่สนุกสนาน โดยผ่านทางการเรียนและกิจกรรมหลากหลายในแนวสร้างสรรค์ ภายใต้ เรียนสนุก เรียนง่าย ไม่ต้องท่องจำ

ผลของการเรียนรู้เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ 

 • เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 200 คำ
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ระบบ pinyin ได้ถูกต้องและมาตราฐาน
 • สามารถเริ่มสร้างประโยคโครงสร้างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • รู้คำศัพท์มากและโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่มากขึ้นเพื่อนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นพื้นที่ฐานที่สามารถเรียนขั้นสูงต่อไปได้อีก
 • เมื่อเห็นตัวอักษรภาษาจีนสามารถลำดับขีดได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเริ่มสื่อสารโต้ตอบกับคนจีนโดยใช้บทสนทนาง่ายๆในชีวิตประจำวันได้
 • สามารถแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนได้อย่างสั้น
 • เริ่มสามารถอ่านตัวจีนล้วนโดยที่ไม่มีกำกับได้บ้าง

             

 ระยะเวลาในการเรียน

 • ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก โดยแบ่งเด็กออกเป็น 2 Levels 

Level chapter course hours
1 1-10 1 10
2 11-20 1 10

 •   1 คอร์ส 20 ชั่วโมง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
 • ใน 1 สัปดาห์ ควรเรียน 2-3 ครั้ง
 • สามารถเลือกเรียนได้ทั้งส่วนตัวเดี่ยว/กลุ่มย่อย ทั้งใน/นอก สถานที่ (ในสถาบันฯ จำกัดเด็กไม่เกิน 4 คน/ห้องเรียน)

ติดต่อ:

หลักสูตร อื่น ๆ

สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน
ChineseBrush

คอร์สสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

ในยุคนี้หากท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสขยายช่องทางธุรกิจ ช่องทางการค้าใหม่ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่น่าสนใจในระดับต้นของเอเซีย แต่ช้าก่อน!! หากท่านยังพูดภาษาจีนไม่เป็น ไม่รู้เรื่องการเจรจาธุรกิจกับชาวจีนอย่างไร จึงทำให้ทางสถาบันจัดคอร์สภาษาจีนสนทนาเพื่อธุรกิจ คอร์สนี้เหมาะสำหรับ นักธุรกิจที่ติดต่อกับชาวจีน ผู้ประกอบกิจการ บุคคลทั่วไป บุคคลทำงาน และนักธุรกิจที่กำลังหาโอกาสช่องทางธุรกิจ ขยายตลาดไปยังประเทศจีน

Read More »
Chinese Breakfast

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ HSK Level 1-6

HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินของคำว่า 汉语水平考试 “Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì” แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More »
ChineseBrush

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ YCT( Youth Chinese Test)

คอร์สเรียนติวเตรียมตัวสอบ YCT ย่อมาจากYCT (Youth Chinese Test) คือ การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดรับดับภาษาจีนกลางของนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน

Read More »
Chinese_3-6year_Classrom2

คอร์สพิเศษภาษาจีนสำหรับน้องมัธยมต้น-น้องมัธยมปลาย (เพิ่มเกรดและติวสอบ)

กดเลื่อนไปดูวีดีโอ เนื่องจากในหลายๆโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลาย จัดให้ภาษาจีนเป็นวิชาบังคับ ซึ่งน้องหลายคนเรียนเพียงในห้องเรียนและด้วยเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากและเวลาที่จำกัด ผู้ปกครองไม่สามารถช่วงติวเสริมให้ที่บ้านได้

Read More »