สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน

คอนโดแมเนอร์ สนามบินน้ำ บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

086 353 8976

064 365 6356

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็ก3-6ปี

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี

เด็กวัยนี้มักจะเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งผ่านการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆของสถาบัน ซึ่งทางสถาบันเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กต้องเรียนสนุก เรียนง่าย ไม่ต้องท่องจำและใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ  หลักสูตรของสถาบันถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อผู้เรียนวัยเด็ก ทุกทักษะและสามารถช่วยเพิ่มผลการเรียนได้สำหรับเด็ก ๆ ทุกระดับ ซึ่งเด็กวัยนี้เป็นวัยที่สามารถซึบซับภาษาที่ 2-3 ได้ดีมากที่สุด กิจกรรมและสื่อการสอนต่าง ๆ ที่ทางสถาบันใช้จะเหมาะสมกับ เด็ก ๆ ทั้งมีพื้นฐานและไม่มีภาษาจีนมาก่อน จะได้ทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนโดยผ่านรูปแบบการสอนการทำกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ สนุกสนานในชั่วโมงเรียนแบบ เรียนสนุก เรียนง่าย ไม่ต้องท่องจำ!

                   

วัตถุประสงค์

 • เน้นให้เด็กๆ คุ้นเคยกับภาษาจีนโดยฝึกการฟังและพูดคำศัพท์ปลูกฝังและบ่มความรักชอบของเด็กในภาษาจีนด้วยการสอนที่โดยเทคนิคพิเศษ เอาใจใส่ และติดตามผลเป็นระยะพร้อมสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ
 • เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ จากสิ่งรอบตัวและประโยคพื้นฐาน
 • เรียนภาษาจีนจากการซึมซับโดยวิธีธรรมชาติจากกิจกรรมต่างๆและสื่อการสอน และเทคนิคการจำคำศัพท์และประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวันมากมาย
 • ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ภาษาจีนไปพร้อมกับเด็กๆ เรียในคลาสเรียน เพื่อเด็กๆจะได้นำสิ่งที่เรียนในคลาสเรียนไปทบทวนกับผู้ปกครอง
 • ค่อยๆซึมซับและจดจำตัวอักษรจีนคร่าวๆได้ ไม่เน้นการคัดตัวอักษรจีนแต่ปูพื้นฐานลำดับขีดและเส้นของตัวอักษรจีน 
 • อ่านและเข้าใจคำศัพท์ใหม่ 100 คำ พร้อมทั้งรูปแบบประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

       

 

 ระยะเวลาในการเรียน

 • ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก โดยแบ่งเด็กออกเป็น 2 Levels 

Level chapter course hours
1 1-10 1 10
2 11-20 1 10

 • 1 คอร์ส 20 ชั่วโมง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
 • ใน 1 สัปดาห์ ควรเรียน 2-3 ครั้ง
 • สามารถเลือกเรียนได้ทั้งส่วนตัวเดี่ยว/กลุ่มย่อย ทั้งใน/นอก สถานที่ (ในสถาบันฯ จำกัดเด็กไม่เกิน 4 คน/ห้องเรียน)

**** หมายเหตุ สำหรับการเรียนนอกสถานที่ ต้องรวมกลุ่มอย่างน้อย 3 คน และเช็คตารางกับเหล่าซือก่อน **** 

ผลของการเรียนรู้เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ 

 • เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 100 คำ
 • ตัวเลข
 • สัญชาติ
 • ชื่ออาหาร
 • ครอบครัว
 • คำศัพท์คำถาม เป็นต้น
 • เรียนรู้ประมาณ 50 ประโยคที่ใช้บ่อย    

 • การทักทาย
 • การถามชื่อ
 • การสอบถามอายุ เป็นต้น
 • เริ่มสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาจีนอย่างถูกต้อง 

อัตราค่าเรียน

 • course ละ 10 ชั่วโมง  
 • เรียนสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
 • ค่าเรียน 10 ชั่วโมง 5,000 บาท
 • ต้องมีผู้ปกครองเข้าเรียนพร้อมน้องด้วยทุกครั้งเพื่อจะได้สามารถกลับไปทบทวนบทเรียนที่บ้านได้
 • การเรียนต่อ 1 ครั้ง สถาบันจำกัดเด็กไม่เกิน 4 คน/ห้องเรียน

คอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี

ติดต่อ:

หลักสูตร อื่น ๆ

สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน
ChineseBrush

คอร์สสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

ในยุคนี้หากท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสขยายช่องทางธุรกิจ ช่องทางการค้าใหม่ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่น่าสนใจในระดับต้นของเอเซีย แต่ช้าก่อน!! หากท่านยังพูดภาษาจีนไม่เป็น ไม่รู้เรื่องการเจรจาธุรกิจกับชาวจีนอย่างไร จึงทำให้ทางสถาบันจัดคอร์สภาษาจีนสนทนาเพื่อธุรกิจ คอร์สนี้เหมาะสำหรับ นักธุรกิจที่ติดต่อกับชาวจีน ผู้ประกอบกิจการ บุคคลทั่วไป บุคคลทำงาน และนักธุรกิจที่กำลังหาโอกาสช่องทางธุรกิจ ขยายตลาดไปยังประเทศจีน

Read More »
Chinese Breakfast

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ HSK Level 1-6

HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินของคำว่า 汉语水平考试 “Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì” แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More »
ChineseBrush

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ YCT( Youth Chinese Test)

คอร์สเรียนติวเตรียมตัวสอบ YCT ย่อมาจากYCT (Youth Chinese Test) คือ การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดรับดับภาษาจีนกลางของนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน

Read More »
Chinese_3-6year_Classrom2

คอร์สพิเศษภาษาจีนสำหรับน้องมัธยมต้น-น้องมัธยมปลาย (เพิ่มเกรดและติวสอบ)

กดเลื่อนไปดูวีดีโอ เนื่องจากในหลายๆโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลาย จัดให้ภาษาจีนเป็นวิชาบังคับ ซึ่งน้องหลายคนเรียนเพียงในห้องเรียนและด้วยเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากและเวลาที่จำกัด ผู้ปกครองไม่สามารถช่วงติวเสริมให้ที่บ้านได้

Read More »