จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีไปยังการนำทางไปยังการค้นหา

ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด
ตั๊กแตน
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร:Animalia
ไฟลัม:Arthropoda
ไฟลัมย่อย:Hexapoda
ชั้น:Insecta
อันดับ:Orthoptera
อันดับย่อย:Caelifera
Families
วงศ์ใหญ่Tridactyloidea
CylindrachaetidaeRipipterygidaeTridactylidae
วงศ์ใหญ่Tetrigoidea
Tetrigidaeวงศ์ใหญ่EumastacoideaChorotypidaeEpisactidaeEumastacidae
EuschmidtiidaeMastacideidaeMorabidaeProscopiidaeThericleidae
วงศ์ใหญ่PneumoroideaPneumoridaeวงศ์ใหญ่PyrgomorphoideaPyrgomorphidae
วงศ์ใหญ่AcridoideaAcrididae
Catantopidae
Charilaidae
Dericorythidae
Lathiceridae
Lentulidae
Lithidiidae
Ommexechidae
Pamphagidae
Pyrgacrididae
Romaleidae
Tristiridaeวงศ์ใหญ่TanaoceroideaTanaoceridae
วงศ์ใหญ่TrigonopterygoideaTrigonopterygidaeXyronotidae

ภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของตั๊กแตนภาพของ Coryphistes ruricola ที่คล้ายตั๊กแตน

ตั๊กแตน (อังกฤษ: Grasshopper) จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โธรพอด

อวัยวะรับเสียง (tympana) จะอยู่ที่ส่วนท้องท่อนแรก