สถาบันบ้านแห่ง

Click Here
Click Here
Previous
Next

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 3–6 ปี

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย3 – 6 ปี

 เด็กมักจะเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติและพบกับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเสมอ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กต้องสนุก และใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรของเราถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อผู้เรียนวัยเด็ก ทุกทักษะและสามารถช่วยเพิ่มผลการเรียนได้สำหรับเด็ก ๆ ทุกระดับ ซึ่งเด็กวัยนี้เป็นวัยที่สามารถซึบซับภาษาที่ 2-3 ได้ดีที่สุด กิจกรรมและสื่อการสอนต่าง ๆ ที่ทางสถาบันใช้จะเหมาะสมกับ เด็ก ๆ ทั้งมีพื้นฐานและไม่มีภาษาจีนมาก่อน จะได้ทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนโดยผ่านรูปแบบการสอนการทำกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ใช้ภาษาจีนโดยไม่ใช้ความจำ สนุกสนานในชั่วโมง

หนึ่งคอร์ส มี 2 ระดับ

เรียนครั้งละ 1 ชม จำกัดนักเรียน ไม่เกิน 4 คน ต่อกรุ๊ป
Level 1 (บทที่ 1 - บทที่ 10) course ละ 10 ชั่วโมง
Level 2 (บทที่ 11 - บทที่ 20) course ละ 10 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย รวมหนังสือ Level 1 + 2 ราคา 9,500 บาท
View Course

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 7– 9 ปี

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 7 - 9 ปี

    เน้นให้เด็กๆ คุ้นเคยกับภาษาจีนโดยฝึกการฟังและพูดคำศัพท์ปลูกฝังและบ่มความรักชอบของเด็กในภาษาจีนด้วยการสอนที่พิเศษ เอาใจใส่ และด้วยสื่อการสอนต่าง ๆ ง่ายๆ จากสิ่งรอบตัวและประโยคพื้นฐาน เรียนภาษาจีนจากการซึมซับโดยธรรมชาติจากกิจกรรมต่างๆและสื่อการเรียนรู้มากมาย ผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ภาษาจีนไปพร้อมกับน้องๆ และยังสามารถนำกลับไปฝึกฝนที่บ้านต่อได้ด้วย น้องจะมีความรู้สนุกไปกับสนทนากับผู้ปกครอง

หนึ่งคอร์ส มี 2 ระดับ

เรียนครั้งละ 1 ชม จำกัดนักเรียน ไม่เกิน 4 คน ต่อกรุ๊ป
Level 1 (บทที่ 1 - บทที่ 10) course ละ 10 ชั่วโมง
Level 2 (บทที่ 11 - บทที่ 20) course ละ 10 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย รวมหนังสือ Level 1 + 2 ราคา 9,500 บาท
View Course

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานเด็กวัย 10 - 12 ปี

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานเด็กวัย 10 - 12 ปี

ผู้ปกครองบ้างท่านมักมีคำถามว่าเด็กวันโตแล้วยังสามารถเรียนภาษาจีนได้ดีได้ไหม ทางสถาบันได้จัดเตรียมหลักตำราเรียนหลักสูตรสำหรับเด็กวัยโตไว้โดยและกิจกรรมไว้โดยเฉพาะ โดยทางสถาบันแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ให้เหมาะสมกับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีน เด็กมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง และมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วพร้อมและต้องการที่จะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเอง

หนึ่งคอร์สมี 3 ระดับ

เรียนครั้งละ 2 ชม จำกัดนักเรียน ไม่เกิน 4 คน ต่อกรุ๊ป
Level 1 (บทที่ 1 - บทที่ 6) course ละ 20 ชั่วโมง
Level 2 (บทที่ 1 - บทที่ 8) course ละ 20 ชั่วโมง
Level 3 (บทที่ 1 - บทที่ 8) course ละ 20 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย รวมหนังสือ ต่อหนึ่ง Level 1 ราคา 9,500 บาท
Level 1 + 2 + 3 = 28,500 บาท
View Course

คอร์สภาษาจีนสำหรับ ม.ต้น-ม.ปลาย (เพิ่มเกรดและติวสอบ)

คอร์สภาษาจีนสำหรับ ม.ต้น-ม.ปลาย (เพิ่มเกรดและติวสอบ)


- ติวสอบเพิ่มเกรด เนื้อหาในรร. โดยอิงเนื้อหาให้สอดคล้องกับทางโรงเรียน
- ติวสอบ HSK ระดับ 1-6
-เน้นการเรียนจากบทสนทนาในชีวิตประจำวันเพื่อการสื่อสารและนำไปใช้ได้จริง สอนโดยเหล่าซือชาวไทยที่มีสำเนียงภาษาจีนกลางมาตรฐานและมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนสำหรับชาวไทย เพื่อน้องๆจะได้เทคนิคการใช้การจำภาษาจีนอย่างมากมาย

ตามความต้องการของผู้เรียน

เรียนครั้งละ 2 ชม จำกัดนักเรียน ไม่เกิน 4 คน ต่อกรุ๊ป
- เนื้อหาตามที่ผู้เรียนต้องการ
- สามารถเรียนเดี่ยว หรือ ร่วมกลุ่มมาได้ แต่ไม่เกิน 4 คน
- สามารถนำเนื้อหามา review ร่วมกันก่อนตัดสินใจ

ค่าใช้จ่าย ต่อหนึ่ง course 10 ชม ราคา 7,500 บาท ไม่รวมหนังสือ
View Course

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ YCT( Youth Chinese Test)

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ YCT( Youth Chinese Test)

คอร์สเรียนติวเตรียมตัวสอบ YCT ย่อมาจากYCT (Youth Chinese Test) คือ การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดรับดับภาษาจีนกลางของนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ YCT

เรียนครั้งละ 2 ชม จำกัดนักเรียน ไม่เกิน 4 คน ต่อกรุ๊ป
เริ่มต้นที่ 10 ชม ต่อ หนึ่ง Level
ใน Level ที่สูงขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้เวลาเรียนมากกว่า 10 ชม ขึ้นอยู่กับผู้เรียน
ดูรายละเอียดหลักสูตร กด View Course ได้เลยคะ
View Course

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ HSK Level 1-6

คอร์สภาษาจีนเตรียมสอบ HSK Level 1-6

HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินของคำว่า 汉语水平考试 “Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì” แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติของภาษาจีน ผลสอบ HSK จึงเป็นมาตรฐานที่รัฐบาลจีนรับรอง และเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษาทั่วโลก สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นสมัครเรียน สมัครขอทุน สมัครงาน หรือใช้วัดระดับความรู้สำหรับตนเองได้

คอร์สภษาจีนเตรียมสอบ HSK Level 1 - 6

เรียนครั้งละ 2 ชม จำกัดนักเรียน ไม่เกิน 4 คน ต่อกรุ๊ป
เริ่มต้นที่ 10 ชม ต่อ หนึ่ง Level
ใน Level ที่สูงขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้เวลาเรียนมากกว่า 10 ชม ขึ้นอยู่กับผู้เรียน
ดูรายละเอียดหลักสูตร กด View Course ได้เลยคะ
View Course

ทำไมถึงต้องเรียนกับเหล่าซือ

PorPlaLaoshi_profile2

สถาบัน บ้านแห่งภาษาจีน

วัตถุประสงค์ของสถาบันบ้านแห่งภาษาจีน

ทางสถาบันมุ่งเน้นการเรียนการสอนในพัฒนาทางด้านภาษาจีน ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงได้ โดย #เรียนสนุก #เรียนง่าย #ไม่ต้องท่องจำ ซึ่งหลักสูตรของทางสถาบันจะจัดสรรค์ในเหมาะกับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง ๆ ผ่านกิจกรรมที่ เหล่าซือพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา ทำให้การเรียนมีความสนุกสนานและผู้เรียนได้ภาษาจีนกลับบ้านไปอย่างไม่รู้ตัว 

รับรองได้ผล 100 %

ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาจีนผ่านเกิจกรรมที่ เหล่าซือได้ออกแบบหลักสูตรไว้ให้ ทำให้ผู้เรียนสนุก และสามารถนำไปใช้งานได้ ผ่านกิจกรรม

2-2-2

ไม่ต้องท่องจำ

เหล่าซือ ไม่เน้นให้ผู้เรียนท่องจำ เหล่าซือจะนำผู้เรียนผ่านกิจกรรม และสื่อการสอนที่สนุก และไม่น่าเบื่อ

สามารถทบทวนผ่านทาง online

เหล่าซือได้ทยอยลงคลิป เกี่ยวกับภาษาจีน ไว้ให้ผู้เรียนสามารถเข้าทบทวนได้ตลอดเวลา

#เรียนสนุก #เรียนง่าย #ไม่ต้องท่องจำ

บรรยกาศการเรียน และกิจกรรม

สามารถติดตามเหล่าซือได้ทั้งที่ FaceBook และ Youtube นะคะ

บทความล่าสุด