สถาบันบ้านแห่ง

Click Here
Click Here
Previous
Next

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก (3 – 6 ปี)

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก (3 – 6 ปี)

 เด็กมักจะเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติและพบกับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเสมอ เราเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กต้องสนุก และใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรของเราถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อผู้เรียนวัยเด็ก ทุกทักษะและสามารถช่วยเพิ่มผลการเรียนได้สำหรับเด็ก ๆ ทุกระดับ ซึ่งเด็กวัยนี้เป็นวัยที่สามารถซึบซับภาษาที่ 2-3 ได้ดีที่สุด กิจกรรมและสื่อการสอนต่าง ๆ ที่ทางสถาบันใช้จะเหมาะสมกับ เด็ก ๆ ทั้งมีพื้นฐานและไม่มีภาษาจีนมาก่อน จะได้ทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนโดยผ่านรูปแบบการสอนการทำกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ใช้ภาษาจีนโดยไม่ใช้ความจำ สนุกสนานในชั่วโมง

หนึ่งคอร์ส มี 2 ระดับ

เรียนครั้งละ 1 ชม จำกัดนักเรียน ไม่เกิน 3 คน ต่อกรุ๊ป
Level 1 (บทที่ 1 - บทที่ 10) course ละ 10 ชั่วโมง
Level 2 (บทที่ 11 - บทที่ 20) course ละ 10 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย รวมหนังสือ Level 1 + 2 ราคา 9,500 บาท
View Course

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก(7-9 ปี)

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็ก (7 – 9 ปี)

    เน้นให้เด็กๆ คุ้นเคยกับภาษาจีนโดยฝึกการฟังและพูดคำศัพท์ปลูกฝังและบ่มความรักชอบของเด็กในภาษาจีนด้วยการสอนที่พิเศษ เอาใจใส่ และด้วยสื่อการสอนต่าง ๆ ง่ายๆ จากสิ่งรอบตัวและประโยคพื้นฐาน เรียนภาษาจีนจากการซึมซับโดยธรรมชาติจากกิจกรรมต่างๆและสื่อการเรียนรู้มากมาย ผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ภาษาจีนไปพร้อมกับน้องๆ และยังสามารถนำกลับไปฝึกฝนที่บ้านต่อได้ด้วย น้องจะมีความรู้สนุกไปกับสนทนากับผู้ปกครอง

หนึ่งคอร์ส มี 2 ระดับ

เรียนครั้งละ 1 ชม จำกัดนักเรียน ไม่เกิน 3 คน ต่อกรุ๊ป
Level 1 (บทที่ 1 - บทที่ 10) course ละ 10 ชั่วโมง
Level 2 (บทที่ 11 - บทที่ 20) course ละ 10 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย รวมหนังสือ Level 1 + 2 ราคา 9,500 บาท
View Course

หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานเด็กโต 10-12ปี

หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานเด็กโต 10-12ปี

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ร้องเพลง, roll play สถาบันส่งเสริมให้นักเรียนกล้าขึ้นเวทีพูดภาษาจีน กล้าแสดงออก สร้างความมั่นใจให้เด็ก เรียนรู้ระบบออกเสียงระบบพินอิน อ่านและเข้าใจคำศัพท์ใหม่ 1000 - 1,500 คำ พร้อมทั้งรูปแบบประโยคภาษาจีนง่ายๆและซับซ้อนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีน เช่น คำเชื่อม ประโยคการใช้ 把 การใช้ประโยคเปรียบเทียบ bi jiao ju เป็นต้น

หนึ่งคอร์สมี 3 ระดับ

เรียนครั้งละ 2 ชม จำกัดนักเรียน ไม่เกิน 3 คน ต่อกรุ๊ป
Level 1 (บทที่ 1 - บทที่ 6) course ละ 20 ชั่วโมง
Level 2 (บทที่ 1 - บทที่ 8) course ละ 20 ชั่วโมง
Level 3 (บทที่ 1 - บทที่ 8) course ละ 20 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย รวมหนังสือ ต่อหนึ่ง Level 1 ราคา 9,500 บาท
Level 1 + 2 + 3 = 28,500 บาท
View Course

คอร์สภาษาจีนสำหรับ ม.ต้น-ม.ปลาย (เพิ่มเกรดและติวสอบ)

Best Practices For Linkedin Features Used For Social Recruiting


- ติวสอบเพิ่มเกรด เนื้อหาในรร. โดยอิงเนื้อหาให้สอดคล้องกับทางโรงเรียน
- ติวสอบ HSK ระดับ 1-6
-เน้นการเรียนจากบทสนทนาในชีวิตประจำวันเพื่อการสื่อสารและนำไปใช้ได้จริง สอนโดยเหล่าซือชาวไทยที่มีสำเนียงภาษาจีนกลางมาตรฐานและมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนสำหรับชาวไทย เพื่อน้องๆจะได้เทคนิคการใช้การจำภาษาจีนอย่างมากมาย

ตามความต้องการของผู้เรียน

เรียนครั้งละ 2 ชม จำกัดนักเรียน ไม่เกิน 3 คน ต่อกรุ๊ป
- เนื้อหาตามที่ผู้เรียนต้องการ
- สามารถเรียนเดี่ยว หรือ ร่วมกลุ่มมาได้ แต่ไม่เกิน 3 คน
- สามารถนำเนื้อหามา review ร่วมกันก่อนตัดสินใจ

ค่าใช้จ่าย ต่อหนึ่ง course 10 ชม ราคา 6,500 บาท ไม่รวมหนังสือ
View Course

Course 5

How to build a social media crisis management strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to build a social media crisis management strategy

5 lessons - 4:11 hours
View Course

Course 6

How to Launch a Successful Online Community

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to Launch a Successful Online Community

5 lessons - 4:11 hours
View Course
PorPlaLaoshi_profile2

สถาบัน บ้านแห่งภาษาจีน

วัตถุประสงค์ของสถาบันบ้านแห่งภาษาจีน

ทางสถาบันมุ่งเน้นการเรียนการสอนในพัฒนาทางด้านภาษาจีน ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงได้ โดย #เรียนสนุก #เรียนง่าย #ไม่ต้องท่องจำ ซึ่งหลักสูตรของทางสถาบันจะจัดสรรค์ในเหมาะกับผู้เรียน พร้อมบรรยาศที่สนุกสนานและผู้เรียนได้ภาษาจีนกลับบ้านไปอย่างไม่รู้ตัว

ทำไมต้องเรียนกับ สถาบันบ้านแห่งภาษาจีน

#เรียนสนุก #เรียนง่าย #ไม่ต้องท่องจำ

100% free of charge

Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.

2-2-2

Trusted Knowledge

Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.

Anytime, Anywhere

Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.

Some Feedbacks

What people are saying

Q